Fun@Science Otwarte Zasoby Edukacyjne

Wybierz jeden z modułów widocznych poniżej, aby dołączyć do doświadczenia Fun@Science!

Dostęp do niektórych materiałów wymaga wcześniejszego zalogowania. Upewnij się, że posiadasz swoje konto!

Projekt FUN@SCIENCE

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu nauczania przedmiotów ścisłych, opartego na wykorzystaniu technologii druku 3D, dostosowanego do wszystkich poziomów nauczania.

Technologia druku 3D jest obecnie wykorzystywana w wielu szkołach do tworzenia interaktywnych lekcji z przedmiotów związanych z techniką czy mechaniką. Inspiruje to młode umysły do wybierania kariery zawodowej związanej z przedmiotami ścisłymi STEM, oraz sprawia, że sam proces nauki staje się równocześnie zabawą. Projekt ma zamiar:

  • Promować kariery STEM oraz umiejętności logiczne i matematyczne w edukacji szkolnej, poprzez model oparty na doświadczeniach wspierany przez techonogię 3D. Może on być przydatny w pracy z klasą w różnych sytuacjach;
  • Realizować plany lekcji oparte na technologii druku 3D, wykorzystując go jako narzędzie edukacyjne i zapewniając korzyści wykraczające poza standardowe programy nauczania, wychodząc z założenia że druk 3D nie jest tylko technologią, ale może również ułatwić sposoby uczenia się innych przedmiotów;
  • Wykorzystać druk 3D jako narzędzie wspierające i poprawiające u uczniów rozwój globalnych kompetencji, poprzez innowacyjne formalne i nieformalne nauczanie przedmiotów ścisłych;
  • Rozwijać działania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, włączając do programów szkolnych nieformalną edukację opartą na druku 3D, umożlwiając jej akredytację i ocenę w treściach edukacyjnych;
  • Skupiać szereg głównych zainteresowanych stron w dziedzinie edukacji szkolnej, polityki szkoleniowej i TIK - szkoły, instytucje i stowarzyszenia szkoleniowe, instytucje edukacyjne, organizacje mające ścisłe powiązania z organami decyzyjnymi, organizacje posiadające odpowiednią wiedzę techniczną w zakresie TIK i druku 3D.

Aby osiągnąć założone cele, partnerzy udostępniają szkołom, rodzinom, ekspertom pracującym w dziedzinie edukacji innowacyjne rezultaty, między innymi:

  • Zebranie i analizę ciekawych przypadków w przynajmniej 5 krajach europejskich, dotyczących nauczania przedmiotów ścisłych przy pomocy druku 3D, efektów wykorzystania tej technologii w zwiększaniu zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwijaniem umiejętności matematycznych
  • Zajęcia pozalekcyjne oparte na druku 3D służące do projektowania i realizacji gier (w szkole podstawowej), do projektowania i realizacji bardziej złożonych prac (w gimnazjum) oraz do skanowania, projektowania i wykonywania różnych elementów związanych z laboratorium naukowym według ściśle określonego projektu edukacyjnego (w szkole średniej).
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne w tym wszystkie materiały dydaktyczne (moduły e-learningowe, interaktywne narzędzia dydaktyczne, filmy, itp...) do wdrożenia modelu Fun@Science zamieszczonego na stronie internetowej projektu. Narzędzia dostarczone przez platformę OER pozwolą nauczycielom, szkoleniowcom i rodzicom na budowanie i rozwijanie innowacyjnych ścieżek kształcenia uczniów poprzez tworzenie dobrze zdefiniowanych metodologii i narzędzi edukacyjnych.
  • Wytyczne polityczne które będą zawierały sugestie dotyczące wdrażania globalnych modeli edukacji włączających nieformalną edukację szkolną w oparciu o drukowanie 3D w szkolnych programach nauczania.
  • Narzędzia do testowania i oceny dzielenie się poszczególnymi eksperymentami oraz porównywanie wyników i skutków w celu podkreślenia mocnych i słabych stron testowanego modelu.
Materiały dydaktyczne

Odwiedź tę sekcję, aby znaleźć przydatne materiały na temat tego, jak 3DP może być wdrażane w Twoim otoczeniu!

Otwórz »
Wsparcie wdrożeniowe

Otwórz tę część, aby zapoznać się z wskazówkami, z których możesz skorzystać!

Otwórz »
Ćwiczenia interaktywne

Obszar z ciekawymi, interaktywnymi ćwiczeniami, które sprawdzą Twoją wiedzę na temat 3DP!

Otwórz »
Biblioteka projektu

Przeglądaj projekty 3DP, które mogą zainspirować Cię do działania!

Otwórz »
Generator lekcji

Użyj różnych materiałów, aby opracować własny pomysł na lekcję dotyczącą 3DP!

Otwórz »
Nadchodzące wydarzenia

Zobacz jakie wydarzenia związane z 3DP mogą zainteresować Cię w najbliższym czasie!

Otwórz »