Materiały dydaktyczne


Przegląd najlepszych praktyk

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu potencjalnych metodologii i strategii edukacyjnych, które mogą zostać wdrożone w celu umożliwienia najmłodszemu pokoleniu odkrycia możliwości, jakie daje ewolucja branży z wykorzystaniem druku 3D.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Angielska.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Angielska.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Czeska.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Czeska.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Grecka.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Grecka.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Włoska.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Włoska.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Polska.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Polska.

Studia przypadku

Studia przypadku mogą być wykorzystywane do angażowania uczniów w działania związane z tematyką 3DP. To jest wersja Portugalska.

Model kształcenia

Podręcznik na temat wykorzystania druku 3D w edukacji i karierze naukowej. Konieczność opracowania podręcznika zawierającego zestawy działań opartych na druku 3D w celu zwiększenia zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwojem umiejętności logicznych i matematycznych, wynika głównie z prowadzonych międzynarodowych badań oraz z wyników badań kół naukowych prowadzonych w każdym z krajów partnerskich. To jest wersja Portugalska.