Projekt FUN@SCIENCE ma na celu opracowanie i przetestowanie modelu nauczania przedmiotów ścisłych, na wszystkich poziomach nauczania, w oparciu o wykorzystanie technologii druku 3D. Wdrożenie tego modelu przyczyni się do zwiększenia doświadczenia w zakresie korzystania z technologii druku 3D w szkole, zwiększając zainteresowanie uczniów karierą naukową oraz rozwijając umiejętności matematyczne i logiczne. Technologia ta umożliwia również uzupełnienie bazy dydaktycznej w unikalne pomoce naukowe.

Technologia druku 3D jest obecnie wykorzystywana w wielu szkołach do tworzenia interaktywnych lekcji z przedmiotów związanych z techniką czy mechaniką. Inspiruje to młode umysły do wybierania kariery zawodowej związanej z przedmiotami ścisłymi STEM, oraz sprawia, że sam proces nauki staje się równocześnie zabawą, przyczyniając się również do rozwoju umiejętności miękkich.

Rezultaty projektu zostaną opracowane w odniesieniu do wszystkich poziomów edukacji, a ich głównym zadaniem będzie stworzenie globalnego modelu edukacji, obejmującego stopniowe wdrożenie technologii druku 3D do programów nauczania, zakładając ich ewaluację i akredytację przez odpowiednie organy.

Działania zaplanowane w projekcie obejmują:

  1. Zebranie i analizę ciekawych praktyk, w przynajmniej 5 krajach europejskich, dotyczących nauczania przedmiotów ścisłych przy pomocy druku 3D, efektów wykorzystania tej technologii w zwiększaniu zainteresowania uczniów karierą naukową oraz rozwijaniem umiejętności matematycznych.
  2. Wypracowanie propozycji globalnego modelu edukacji obejmującego wprowadzenie elementów druku 3D do szkolnych programów nauczania, na różnych poziomach, umożliwiając późniejszą ocenę i akredytację.
  3. Opracowanie i wdrożenie działań wspierających wzajemne uczenie się nauczycieli i trenerów, tak aby mogli podzielić się swoimi umiejętnościami w projektowaniu, wdrażaniu i walidowaniu modelu, w swoich szkołach.
  4. Testowanie modelu na wszystkich poziomach edukacyjnych, w przynajmniej 4 klasach, w każdym w krajów partnerskich, zgodnie ze wspólnymi ramami projektu edukacyjnego.
  5. Zbiór otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza rezultatów eksperymentów edukacyjnych wdrożonych w ramach projektu, mające na celu zwiększenie zasięgu i efektu tego projektu.

Działania projektu będą prowadzone w pięciu krajach europejskich (Portugalia, Włochy, Polska, Republika Czech oraz Grecja).