Πόροι Ανοιχτής Εκπαίδευσης Fun@Science

Κάντε κλικ στις παρακάτω ενότητες και λάβετε μέρος στην εμπειρία Fun@Science!

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια υλικά, απαιτείται να Συνδεθείτε πρώτα, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε τον δικό σας λογαριασμό!

Σχέδιο FUN@SCIENCE

Το σχέδιο FUN @ SCIENCE στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός μοντέλου για την εκπαίδευση των επιστημών, που να μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα του σχολείου, με βάση την αξιοποίηση των τεχνολογιών και εμπειριών εκτύπωσης 3D.

Στην πραγματικότητα, η εκτύπωση 3D χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία για τη δημιουργία διαδραστικών, μηχανικών και τεχνικών μαθήματα. Αυτό εμπνέει τα νεαρά μυαλά, οδηγώντας τα στη σταδιοδρομία STEM και καθιστά τη μάθηση πιο αστεία. Συγκεκριμένα, το έργο σκοπεύει:

  • να προωθήσει τις σταδιοδρομίες STEM και τις δεξιότητες λογικής και μαθηματικών στην σχολική εκπαίδευση μέσω ενός μοντέλου που βασίζεται σε εμπειρίες μάθησης που υποστηρίζονται από δραστηριότητες 3D εκτύπωσης που μπορούν να συμπληρώσουν την τάξη ή να πετύχουν εκεί που η τάξη μπορεί να απέτυχε,
  • να δημιουργήσει σχέδια μαθήματος που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εκτύπωση 3D γενικά, χρησιμοποιώντας τη ως εκπαιδευτικό εργαλείο και προσφέροντας οφέλη πέρα από τα τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση δεν είναι μόνο μια τεχνολογία αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει τρόπους εκμάθησης διαφορετικών θεμάτων,
  • να χρησιμοποιήσει την εκτύπωση 3D ως εργαλείο υποστήριξης και βελτίωσης των σπουδαστών στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη, μέσω της καινοτόμου τυπικής και άτυπης διδασκαλίας και μάθησης της εκπαίδευσης της επιστήμης,
  • να αναπτύξει τις δραστηριότητες σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα του σχολείου, ενσωματώνοντας την ανεπίσημη εκπαίδευση που βασίζεται σε δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα σχολικά προγράμματα, επιτρέποντας τη διαπίστευση και την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναφοράς,
  • να συγκεντρώσει ορισμένους βασικούς παράγοντες της σχολικής εκπαίδευσης, των πολιτικών κατάρτισης και των σχολών ΤΠΕ, των παρόχων κατάρτισης και των ενώσεων, των εκπαιδευτικών φορέων, των οργανώσεων που έχουν στενούς δεσμούς με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους οργανισμούς με σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των ΤΠΕ και την εκτύπωση 3D.

Για να γίνει αυτό, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να διαθέσουν σε σχολεία, οικογένειες, εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης καινοτόμα προϊόντα, μεταξύ των οποίων:

  • Συλλογή και ανάλυση ενδιαφέροντων πρακτικών σε τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκά κράτη μέλη σχετικά με την επιστημονική εκπαίδευση σε δραστηριότητες διδακτέας ύλης σε σχέση με δραστηριότητες εκτύπωσης 3D, για την παρουσίαση των επιπτώσεων της άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης σε σχέση με την εκτύπωση 3D για το ενδιαφέρον των μαθητών για επιστημονικούς φορείς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών,
  • Εξωσχολικές δραστηριότητες που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για το σχεδιασμό και την δημιουργία παιχνιδιών (στο δημοτικό σχολείο), για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιο σύνθετων προϊόντων (στο γυμνάσιο) και για τη σάρωση, το σχεδιασμό και την κατασκευή διαφορετικών αντικειμένων που σχετίζονται με το επιστημονικό εργαστήριο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα (στο λύκειο).
  • Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι συμπεριλαμβανομένων όλων των διδακτικών υλικών (ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικά διδακτικά εργαλεία, βίντεο, κλπ.) για την εφαρμογή του μοντέλου Fun@Science που φορτώθηκε στον ιστότοπο του έργου. Τα εργαλεία που παρέχονται από την πλατφόρμα OER θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους γονείς να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες μαθησιακές διαδρομές με τη δημιουργία καλά καθορισμένων μεθοδολογιών και εργαλείων μάθησης.
  • Κατευθυντήριες Γραμμές Πολιτικής για να δοθούν προτάσεις για την εφαρμογή παγκόσμιων εκπαιδευτικών μοντέλων που ενσωματώνουν άτυπη εκπαίδευση που βασίζεται σε δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα σχολικά προγράμματα σπουδών.
  • Μορφές και εργαλεία δοκιμών και αξιολόγησης να μοιραστούμε τις φάσεις πειραματισμού και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις προκειμένου να επισημάνουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του δοκιμασμένου μοντέλου.
Διδακτικά υλικά

Επισκεφθείτε αυτήν την ενότητα για να βρείτε χρήσιμους πόρους για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το 3DP στο περιβάλλον σας!

Ανοίξτε »
Υποστήριξη εφαρμογής

Ανοίξτε αυτό το μέρος για να εξοικειωθείτε με διαφορετικές οδηγίες από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε!

Ανοίξτε »
Διαδραστικές ασκήσεις

Εξερευνήστε αυτήν την ενότητα γεμάτη από ενδιαφέρουσες διαδραστικές ασκήσεις που θα ελέγξουν πού βρίσκεστε στα θέματα 3D εκτύπωσης!

Ανοίξτε »
Βιβλιοθήκη έργων

Περιηγηθείτε σε άλλα έργα 3D εκτύπωσης που μπορούν να σας εμπνεύσουν να αναλάβετε δράση!

Ανοίξτε »
Δημιουργός μαθήματος

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές πηγές για να αναπτύξετε την δική σας ιδέα για το μάθημα 3D εκτύπωσης!

Ανοίξτε »
Επερχόμενες εκδηλώσεις

Δείτε ποιες είναι οι επερχόμενες εκδηλώσεις στο 3DP που μπορεί να σας ενδιαφέρουν!

Ανοίξτε »