Διδακτικά υλικά


Επισκόπηση Βέλτιστων Πρακτικών

Αυτή η διατριβή θέλει να δώσει μια επισκόπηση των πιθανών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν για να αφήσουμε τη νεώτερη γενιά να ανακαλύψει τις δυνατότητες που δίνει η εξέλιξη της βιομηχανίας, εμπλέκοντας πρώτα την τρισδιάστατη εκτύπωση.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Αγγλική εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Αγγλική εκδοχή.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Τσέχικη εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Τσέχικη εκδοχή.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Ελληνική εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Ελληνική εκδοχή.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Ιταλική εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Ιταλική εκδοχή.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Πολωνική εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Πολωνική εκδοχή.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με θέματα 3D εκτύπωσης. Αυτή είναι η Πορτογαλική εκδοχή.

Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το παρόν έγγραφο είναι ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση της εκτύπωσης 3D για επιστημονική εκπαίδευση και επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα Εγχειρίδιο που να περιλαμβάνει σύνολα δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών για επιστημονικές σταδιοδρομίες και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών, προκύπτει κυρίως από τη διεξαγόμενη διακρατική έρευνα και από τα αποτελέσματα των κύκλων σπουδών σε κάθε χώρα εταίρο. Αυτή είναι η Πορτογαλική εκδοχή.