Agrupamento de Escolas Emidio Navarro (koordinátor)

Web: aeen.pt

Agrupamento de Escolas Emidio Navarro (AEEN) bylo vytvořeno v dubnu 2013, a to spojením střední školy Emidio Navarro se školami skupiny D. Antonio da Costa.  Nachází se ve městě Almada, které je součástí metropolitní oblasti Lisabonu na jižním břehu řeky Tejo. Jedná se o jedny z nejstarších veřejných škol v Almadě, které vznikly v letech 1956 a 1959

AEEN nedávno vytvořila 7 škol, které zahrnují všechny stupně výchovy, od mateřské školky až po střední stupeň (12. ročník)

 • Střední škola Emidio Navarro (ESEN) – s 3. cyklem základního vzděláni, pravidelným středním vzděláním, kurzy odborného vzdělávání a kurzy vzdělávání a dospělých
 • Škola 2.3 D. Antonio da Costa (EDAC) – ve 2. a 3. cyklu základního vzdělání
 • Školy a EB1 EB1 Almada odstavec 3 Cova de Piedade – 1. Se základním vzdělávacím cyklem
 • Školy EB1/ JI vanes Peace EB1/ JI Cova de Piedde and EB1/ JI 3 z Almady – s 1. cyklem základního vzdělávání je dobře rozvinuté a kde je předškolní vzdělání v mateřských školách pro děti, které integrují tyto 3 školy

Vzdělávací komunita je členěná do skupin podle různých škol:

 • ESEN: 1050 studentů a 91 učitelů
 • EDAC: 800 studentů a 63 učitelů
 • 3koly 1. Cyklu: 720 studentů a 37 učitelů
 • Mateřská škola: 235 dětí a 7 učitelů

Sedm škol, které tvoří GSEN se nachází blízko sebe v centru města.  Jde o ukázku typické městské populace žijící v Almadě nebo která sídlí v jiném kraji města, ve městě tak mají své pracovní místo nebo dokonce rodinné příslušníky, kteří poskytují potřebnou logistickou podporu studentům, jejichž rodiče pracují v Lisabonu.

Tyto školy jsou zapojeny do několika projektů KA2, ale také do KA1 kurzů poskytovaných platformou europe.almadaforma.net


CREATIVE YOUTHLAND

Web: creativeyouthland.org
Email:
Facebook: facebook.com/creativeyouthland
Skype: creative.youthland

Creative YouthLand je nezisková organizace pro mládež, umělce a kulturně zaměřené lidí s cílem poskytnout mladým lidem zkušenosti vytvořené z učení na uměleckých formách (drama, divadlo, tanec, hudba) a kreativních přístupech. Bylo založeno v září 2004, nachází se v Egiu v Řecku a působí celosvětově!

Naším cílem je poskytnout mladým lidem neformální  vzdělání skrze umělecké a kreativní metody, které jim umožní se pozitivně transformovat do společnosti, poskytnout jim hluboké pochopení evropského a mezinárodního prostředí a dát jim možnost rozvoje osobnosti. Chceme pomáhat mladým lidem a mládeži s méně příležitostmi objevovat svou kreativitu, svou fantazii a cítit se motivováni k tomu, aby se ve svém životě pohybovali kupředu. Chceme vytvořit experimentální centrum, kde by mladí lidé měli možnost odhalovat a vytvářet vlastní výzvy, riskovat, spolupracovat, vytvářet myšlenky a následně je uvést do praxe, hrát a vyjadřovat svou jedinečnost. Prostřednictvím jedinečných a hravých zkušeností založených na divadle, dramatu, hudebních, tanečních a dalších tvůrčích aktivitách získávají mladí lidé nové znalosti, rozvíjejí schopnosti  a zlepšují své osobní a profesionální dovednosti.

Priority:

 1. Mládež:
  • Inkluze a integrace
  • Účast
  • Zaměstnatelnost
  • Spokojenost
 2. Umění a kultura
  • Výzkum
  • Inovace
  • Kvalita
  • Pro každého!

Naše hlavní služby zahrnují:

 • Mládežnické mobility (mládežnické výměny, školicí kurzy, EDS)
 • Kreativní učení
 • Koučování
 • Festivaly
 • Události
 • Umělecké workshopy
 • Divadelní produkce

DANMAR COMPUTERS

Web: danmar-computers.com.pl

Danmar Computers je soukromá společnost působící v oblasti informačních technologií a poskytující školení v této oblasti. Danmar má rozsáhlé zkušenosti s vývojem moderních webových a mobilních aplikací, které jsou používány pro vzdělávací účely. Danmar má také dlouholeté zkušenosti s realizací evropských projektů, v rámci nichž provádí pracovníci společnosti výzkum a vývoj a připravují školení přizpůsobená potřebám studentů.  Během 15 let Danmar úspěšně uskutečnil přes 50 projektů v rámci programů Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress a v poslední době Erasmus+. V mnoha z těchto projektů byl Danmar odpovědný za návrh koordinaci komunikačních strategií. Danmar Computers je vývojářem a poskytovatelem AdminProject (adminproject.eu), online systému pro správu evropských projektů. Všechny aktivity společnosti jsou založeny na rozsáhlé a dobře založené sítové spolupráci, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Do národní sítě patří vzdělávací a poradenské instituce, univerzity, školy a nevládní organizace i společnosti soukromého sektoru. Do mezinárodní sítě patří partneři různých profilů pocházející ze všech zemí Evropské Unie. Posláním společnosti Danmar Computers je podpora celoživotního vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny s využitím moderních technologií.


MADAN PARQUE

Web: madanparque.pt

Madan Parque je vědecký a technologický park založený v roce 1995 a působící aktivně od roku 2000, jehož posláním je hrát roli na pomezí mezi akademickou obcí a podniky. Klíčové aktivity spočívají v podpoře firem na bázi nových technologií (NTBF) a jejich rozvoji, stejně jako v rozvoji znalostně náročných projektů v rámci regionu.

Madan Parque provozuje také technologický inkubátor, jehož úloha spočívá v zázemí pro nájemní společnosti, zejména co se týče jejich internacionalizace. Tyto aktivity mají výhodu v tom, že využívají fyzickou blízkost společnosti FCT NOVA (Fakulta věd a technologií | NOVA University of Lisbon), která je nejdůležitějším akcionářem společnosti Madan Parque.

Nejnovější průzkum ukázal několik zajímavých ukazatelů KPI, podle nichž: celkovou populaci tvoří 52 NTBF. 70 % těchto společností patří do clusteru ICT. 59 % akumulované pracovní síly je ve věku 31-35 let a 43 % absolventů FCT NOVA. Pracovní síla je velmi kvalifikovaná (45% absolventů a 47 % postgraduálů). 37% generálních ředitelů jsou ženy, a tak se tento inkubátor stává příkladem genderové rovnosti a podpory podnikání žen.

Místní inovační ekosystém se skládá z několika aktérů a zvláště z organizace UNINOVA, která je výzkumnou organizací s širokou odborností v oblasti elektroniky a telekomunikace, ICT a systémů řízení, robotiky a výroby. Je silně přidružená k FCT NOVA a také k akcionáři společnosti Madan Parque.

Skupinu akcionářů tvoří také 2 městské rady, tj. Almada (zakladatel) a Seixal (zapsané později). Tyto obce zřídily místní inkubátory, jejichž fungování  také podporuje Madan Parque. Existuje společný rámec, poměrně důležitý pro splnění cílů a priorit uvedených v současném RIS3.


EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY

Web: euda.eu

EUDA European Development Agency (Evropská rozvojová agentura, s.r.o.) je celoevropská síť odborníků v oblasti regionálního rozvoje, inovací, vzdělávání a evaluací se sídlem v Praze.

ERA byla založena v roce 2008 v Praze a její tým přinesl svým klientům již více než 40 milionů EUR z fondů EU. ERA má partnerské projekty ve všech zemích EU a v mnoha nečlenských státech po celé Evropě. S takovou sítí se stala spolehlivým partnerem, jak pro koordinátory, tak i pro účastníky projektů mezinárodní spolupráce.

Naším posláním je poskytovat nejmodernější mezinárodní odborné znalosti pro veřejné, soukromé, neziskové i akademické subjekty. Toto poslání dosahujeme prostřednictvím mezinárodního předávání know-how, vytváření sítí skrze klíčové aktéry a prostřednictvím rozvoje a realizace projektů na regionální, národní a nadnárodní úrovni.

Naše síť zahrnuje široké spektrum institucí, nevládních organizací a firem, které jsou připraveny se připojit k mezinárodním projektům financovaným EU. Poskytujeme síť s podporou vyhledávání partnerů, vývojem projektů a službami administrace projektů.

Mezi oblasti našich odborných znalostí patří:

 • sociální začleňování,
 • zaměstnanost,
 • celoživotní učení,
 • rozvoj měst,
 • inovace,
 • doprava,
 • životní prostředí,
 • zdravotnictví,
 • podpora malých a středních podniků,
 • certifikace,
 • a další.

COMPREHENSIVE PERUGIA 4

Web: istitutocomprensivoperugia4.it

COMPREHENSIVE  PERUGIA 4 (dále jen ICPG4), ex III, je nově založenou vzdělávací instituci.

Vznikla v srpnu roku 2016.

Jedná se o vzdělávací organizaci města Perugia, které je jedním z největších v Umbrii, s 1150 studenty, 106 učiteli a administrativními zaměstnanci v:

 • 4 mateřských školách
 • dvou základních školách
 • jednom sekundárním stupni 1.

V instituci se vzdělávají z velké části studenti žijící v cílových oblastech každé školy, zároveň je vysoký i počet žáků žijících mimo oblast, jejichž rodiče pracují ve městě nebo se rozhodnou navštěvovat školy, které tvoří instituci; v každé třídě je tak zajištěna vyvážená přítomnost studentů “neitalských občanů” (cni), často druhé generace.

Za posledních 15 let se ICPG4 stalo centrem odbornosti uznávaným na regionální úrovni pro pedagogický výzkum, inovační experimentální výuku, která se stala referenčním bodem pro šíření vládních směrnic v oblasti metodologického výzkumu.

Projekty, které charakterizují vizi instituce jsou zaměřeny na výzkum a inovace a jejich cílem je zvyšování kvality výuky a dovedností u mladých lidí podle přístupu založeného na teoriích Burnera a Deweje, předních představitelů aktivní pedagogiky, samostatné konstrukce znalostí, začlenění do procesu učení. Od letošního roku je součástí sítě UNESCO ve školách s testováním UDA na globální výuce. V současné době se instituce zavázala k testování vzdělávacích kurzů pro získávání elektronických dovedností v souladu s Národním plánem pro digitální školu.

Projekty jsou k nalezení na stránce: istitutocomprensivoperugia4.it/wikiprogetti/index.php?title=Pagina_principale


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Web: unipg.it, misure.unipg.it

Univerzita Perugia je veřejná univerzita se sídlem v italské Perugii. Byla založena v roce 1308, což potvrzuje bula vydaná papežem Clementem V. deklarující vznik Studium Generale.

Oficiální pečeť univerzity znázorňuje sv. Herklana, jednoho ze svatých patronů, a gryfa s korunou, který je symbolem města: představují církevní a civilní mocnosti, které daly vzniknout univerzitě ve středověku.

Se sjednocením Itálie v roce 1860 byla univerzita v Perugii založena pod jurisdikcí rektora a městské rady, která vydala stanovy podléhající schválení vládou.

Od roku 1944 až do současnosti získala univerzita v Perugii vynikající pověst jako jedna z předních univerzit v Itálii.

Skupina mechanických a tepelných měření Strojírenské fakulty Univerzity Perugie – Itálie působí velmi aktivně v rámci oddělení průmyslového inženýrství.

V této výzkumné skupině pedagogů, výzkumných asistentů a doktorandů pracují s cílem vyvinout a aplikovat nové měřící techniky s nejlepším kompromisem spolehlivosti, nákladů a účinnosti na přijatelné úrovni nepřesnosti.

Výzkumná skupina pracuje v laboratoři, kde využívají nejnovějších technik měření, snímačů, systémů pro získávání a zpracování dat pro experimentální mechaniku.

Nová laboratoř pro dynamickou  mechanickou analýzu materiálů (DMA) se nachází v Instituto Tecnico Orfini ve Folignu (Perugia.)

Výzkumná skupina pracuje ve spolupráci s mnoha průmyslovými odvětvími, výzkumnými centry a dalšími univerzitami.


TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME

Web: tucep.org

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme je nezisková asociace sdružující univerzity a podniky, založená v roce 1992 v rámci evropského projektu.

Posláním TUCEP je analýza potřeb odborné přípravy a následné přetavení těchto potřeb do efektivních řešení pro podnikatelský i akademický svět a pro mladé i pracující.

Naše aktivity se týkají:

 • Nadnárodní výměny mezi univerzitami a podniky
 • Vyvíjení vzdělávacích kurzů v evropském měřítku
 • Tvorby školících, specializačních a rekvalifikačních kurzů také s finanční podporou třetích stran
 • Prosazování jakékoliv další iniciativy v oblasti rozvoje kvalifikace a odborné přípravy zaměstnanců nebo programů na výzkum a technologické inovace. To vše za využití sítě propojených evropských univerzit a výzkumných center.

Účinnost metod používaných v práci a systému řízení kvality v TUCEP byla v roce 2002 oceněna certifikátem kvality vydávaným organizací CERTIQUALITY, podle normy UNI EN ISO 9001:2008. Od roku 2003 je TUCEP akreditovaným orgánem Umbrijského regionu pro poskytování aktivit na podporu celoživotního vzdělávání.