Cílem projektu FUN@SCIENCE je navržení a testování modelu odborného vzdělávání založeném na využívání 3D tiskových technologií ve výuce, a to na všech úrovních vzdělávání. Implementace tohoto vzdělávacího modelu do učebních osnov může doplnit běžnou výuku, rozvíjet logické a matematické dovednosti a v neposlední řadě zvýšit zájem studentů o kariéru v přírodovědných a technických oborech.

Technologie 3D tisku se v mnoha školách využívají v hodinách zaměřených na interaktivní výuku techniky a mechaniky. 3D technologie mohou podněcovat mysl studentů a zpestřit samotnou výuku, ale především studenty inspirovat ke kariérním cílům a k rozvoji kompetencí globálního občanství.

Každá aktivita projektu bude navržena s ohledem na všechny úrovně vzdělávání. Hlavním výstupem bude návrh globálního vzdělávácího modelu, který zahrne neformální vzdělávání založené na technologiích 3D tisku do učebních osnov, a následné zhodnocení a uznání vzdělávacího obsahu tohoto modelu.

Aktivity projektu:

  1. Shromažďování a následná analýza dobré praxe v implementaci aktivit 3D tisku do vzdělávacích osnov v nejméně 5 členských státech EU, a následné sledování dopadu neformálního vzdělávání založeném na 3D tisku na zájem studentů o přírodovědné obory a na rozvoj logických a matematických dovedností.
  2. Vypracování návrhu globálního vzdělávacího modelu založeného na využívání 3D tiskových technologií ve výuce na všech úrovních vzdělávání a následné zhodnocení a úznání jeho vzdělávacího obsahu.
  3. Vzájemné učení a výměna zkušeností učitelů a lektorů za účelem sdílení a získání kompetencí pro návrh, realizaci a zhodnocení vzdělávacího modelu v kontextu dané školy.
  4. Testování vzdělávacího modelu na všech úrovních vzdělávání v nejméně čtyřech třídách v každé zúčastněné zemi, podle jednotné struktury založené na dobře definovaném vzdělávacím projektu.
  5. Zveřejnění výsledků experimentálních vzdělávacích metod realizovaných v rámci projektu, pro znásobení účinků a výsledků projektu.

Realizace projektu se uskuteční v pěti členských státech Evropské unie (Portugalsko, Itálie, Polsko, Česká republika a Řecko).